POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Kongres Sprawozdawczy PZ Judo za 2019 rok

Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiego Związku Judo zwołuje na dzień 20.09.2020 o godzinie 10.30 Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Judo, który odbędzie się w Warszawie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3.
Materiały w załączeniu.
Z uwagi na trwający stan epidemiczny związany z pandemią COVID-19 uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Komunikat w sprawie uczestnictwa w Sprawozdawczym Kongresie PZ Judo w dniu 20.09.2020 oraz zastosowanie się do jego wskazań.

W związku z sygnałami dotyczącymi trudności z uzyskaniem przez członków PZ Judo wyciągu (wypisu) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, informujemy, że delegaci na Sprawozdawczy Kongres PZ Judo, który odbędzie się w dniu 20.09.2020 r. w Warszawie, mogą przedstawić również najbardziej aktualny, jaki posiadają wyciąg (wypis z rejestru) wraz z oświadczeniem, o aktualnym składzie zarządu klubu. Posiadanie w/w dokumentów wraz z dokumentem zgłoszenia delegata będzie stanowiło podstawę do weryfikacji delegata.

Poniżej wzór/przykład oświadczenia (można je wpisać na kopi wypisu z rejestru lub jako odrębny dokument)
Oświadczamy, że dane Klubu ………………………………… zawarte w przedstawionym wyciągu/wypisie
z ewidencji UKS/Klubów sportowych są aktualne na dzień 20.09.2020, a osoby wskazane w powyższym dokumencie były upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Klubu.
Podpisy (zgodnie z reprezentacją Klubu)