POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Kongres Sprawozdawczy za 2017 rok

Zarząd Polskiego Związku Judo zwołuje na dzień 26 maja 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00 Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Judo, który odbędzie się w Warszawie w Auli nr 7 w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3.

Informacja od Komisji Statutowej:
W związku z brakiem możliwości dostosowania w chwili obecnej, przygotowanych zmian STATUTU PZ Judo do przepisów statutu IJF (zgodnie z pismem Światowej Federacji Judo do PZ Judo), Komisja Statutowa podczas obrad w dniu 20.04.2018 podjęła uchwałę, o skierowanie do Zarządu Związku wniosku, o zdjęcie z porządku obrad Kongresu Sprawozdawczo - Statutowego w dniu 26.05.2018, punktu dotyczącego uchwalenia zmian w STATUCIE Związku.