POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Licencje i opłaty Polskiego Związku Judo 2024

Licencje Polskiego Związku Judo w roku 2024

Adres e-mail do korespondencji: licencje@pzjudo.pl
Numer konta bankowego - SANTANDER :
89 1090 2011 0000 0001 3384 2107
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktywacji.

Komplet dokumentów do wydania lub aktywacji licencji należy przesłać w jednej wiadomości na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedury. Usprawnia to i przyspiesza proces wydania i aktywacji licencji. Dokumenty dotyczące jednej sprawy przesyłane w kilku wiadomościach lub na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane. Automatyczne potwierdzenia przelewu ze strony banku bez informacji w tytule lub treści wiadomości dla jakiego podmiotu opłacana jest licencja nie będą rozpatrywane. Aktywacja licencji - do dwóch dni roboczych.

1. Licencja klubowa
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości.
- Aktywacja:
Przesłanie potwierdzenia przelewu (licencja + składka członkowska) licencje@pzjudo.pl
- Rejestracja klubu:
Przesłanie wymaganych dokumentów na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl
Wykaz dokumentów rejestracyjnych klubu: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2024/rejestracja_klu...
Ankieta klubowa: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2024/ankieta_czlonko...
Deklaracja klubowa: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2024/deklaracja.pdf
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu do aktywacji.

2. Licencja trenerska 2024
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl

- wniosek w wersji elektronicznej i podpisany skan,
- skany dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
- zdjęcie w formacie jpg (zdjęcie portretowe, zalecenia: 500×625 pikseli; rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi; maksymalny rozmiar pliku - 250 kilobajtów,
- skan potwierdzający ostatnią kwalifikację trenerską,
- dla uprawnień trenerskich uzyskanych w roku 2014 lub latach kolejnych należy przesłać również skan dokumentu potwierdzającego poprzednio posiadaną klasę trenerską (np. trener, który zgłasza do rejestru posiadanie klasy mistrzowskiej proszony jest o przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu trenera kl-1, lub trener zgłaszający posiadanie tytułu trenera kl-1 proszony jest o przedstawienia dokumentu trenera kl-2 itd.).
- do aktywacji licencji na rok 2024 (licencja roczna) lub do końca roku 2025 (licencja na 3 lata) należy przesłać odpowiednie potwierdzenie przelewu, W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko trenera, którego licencja ma zostać aktywowana.
Aktualizacja rejestru trenerów PZ Judo, przyznania poziomu PRK judo i związanej z tym weryfikacji uprawnień uzyskanych po deregulacji zawodu trenerskiego (2013 rok). Komunikat dotyczący ewidencji i licencji trenerów PZ Judo.

Uwaga! Do aktywacji licencji trenerów, którzy przesłali komplet dokumentów w latach 2020-2022 (w związku z aktualizacją rejestru), wystarczy przesłać potwierdzenie wpłaty.

3. Licencja zawodnicza
Licencje zawodnicze wydawane i aktywowane są tylko na wniosek klubu:
- przesłanie dokumentów z pieczątkami klubu,
- przesłanie dokumentów z adresu e-mail klubu, zgłoszonego w systemie PZ Judo przy rejestracji klubu,
- przesłanie prośby systemowej o aktywację licencji z panelu klubowego.
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu,
- zgoda rodziców/opiekunów na amatorskie uprawianie judo (w przypadku zawodników nieletnich),
- potwierdzenie dokonania opłaty (w formacie pdf). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona lub aktywowana licencja,

Senior (od rocznika 2001) 100 zł, Młodzież (1.01.2002 – 31.12.2003) 100 zł, Junior (1.01.2004 – 31.12.2006) 100 zł ,Junior Mł. (1.01.2007 – 31.12.2009) 60 zł, Młodzik (1.01.2010 – 31.12.2011) 60 zł, Dzieci (do rocznika 2012) 30 zł, Zawodnicy niepełnosprawni 30 zł.

- dla nowych zawodników należy utworzyć profil w systemie PZ Judo.

4. Opłata systemowa dla osób nie posiadających licencji PZ Judo.
Opłata obowiązuje od 01.09.2022 r
Opłata na rok kalendarzowy (zawody mini kata dzieci młodszych niż 11 lat oraz wszystkie osoby, które nie posiadają w danym roku licencji PZ Judo a chcą widnieć w systemie - zgłoszenie stopni kyu, dan, asystenci, działacze itp)
30 zł

5. Licencja sędziowska
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
Licencje sędziowskie wydawane są po przesłaniu przez OZ Judo kompletu dokumentów po kursie weryfikacyjnym.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, której licencja ma zostać aktywowana.

6. Licencja międzynarodowa „M”
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu zagranicznego o wypożyczenie zawodnika wraz ze wskazaniem terminu zawodów lub okresu wypożyczenia,
- zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw,
- zgoda zawodnika na zmianę barw,
- potwierdzenie wpłaty w wysokości 300 USD (w formacie pdf).

7. Wypożyczenie zawodnika – licencja „L”
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu o wypożyczenie zawodnika (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- zgoda zawodnika na zmianę barw klubowych a w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- potwierdzenie wpłaty 20 zł .

Regulacje dotyczące:
Zmiany barw klubowych
Wypożyczenia zawodników
Licencji sezonowej
Licencji dla zawodników zagranicznych
Znajdują się w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych:
Regulamin

Wysokości opłat za egzaminy i certyfikaty na stopnie Kyu. Opłaty obowiązują dla egzaminów zgłoszonych do PZ Judoka rok 2024

Opłata za przeprowadzenie egzaminu na stopnie kyu, pobierana przez egzaminatora: do 70 zł

Opłata za rejestrację i wydanie certyfikatu do PZ Judo 6 - 3 KYU
Kwota podstawowa:
20 zł (wydruk PDF)
LUB:
30 zł (dokument potwierdzony pocztą)
40 zł (karta plastikowa)

Opłata za rejestrację i wydanie certyfikatu do PZ Judo 2 - 1 KYU

40 zł (wydruk PDF)
LUB:
40 zł (dokument potwierdzony pocztą)
50 zł (karta plastikowa)

Dodatkowo, ostateczny termin przyjęcia zgłoszenia rejestracji stopnia szkoleniowego przyjmuje się na 7 dni przed terminem weryfikacji określonym w Komunikacie zawodów. Zgłoszenia rejestracji po tym terminie spowoduje brak dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach.
http://web.pzjudo.pl/komunikat-w-sprawie-rejestracji-stopni-szkoleniowyc...

Dla przypomnienia: 50% z kwoty podstawowej otrzymają właściwe Związki Okręgowe.

2. Opłaty Stopni DAN. Opłaty obowiązują dla egzaminów zgłoszonych do PZ Judo po 08.04.2022 r

Rejestracja i organizacja egzaminu – 50,00 zł
Wydanie CERTYFIKATU DAN:
1 DAN – 400,00 zł
2-6 DAN – 700,00 zł
Wydanie duplikatu ,,Certyfikatu" na stopień Dan – 100,00 zł.

3. Opłata systemowa dla osób nie posiadających licencji PZ Judo. Opłata obowiązuje od 01.09.2022 r
Opłata na rok kalendarzowy ( opłata dotyczy wszystkich osób które nie posiadają w danym roku licencji PZ Judo a chcą widnieć w systemie - zgłoszenie stopni kyu, dan, funny judo i kata dzieci młodszych niż 12 lat, asystenci, działacze itp)

20 zł (wydruk pdf)
dodatkowo:
30 zł (dokument potwierdzony pocztą)
40 zł (karta plastikowa)

50% z kwoty podstawowej otrzymają właściwe Związki Okręgowe.

4. Opłata za każdego zawodnika/czkę biorącego udział w zawodach organizowanych przez system PZJudo wynosi 6,00 zł (dotyczy zawodów z kalendarza PZ Judo oraz regionalnych, wojewódzkich, klubowych itp korzystających z nowo powstającego systemu PZ Judo). Opłaty obowiązują od pojawienia się nowego systemu

5. Wysokości opłat startowych na zawodach z kalendarza PZ Judo. Opłaty obowiązują od 08.04.2022

Puchary Polski – 110,00 zł
Mistrzostwa Polski – 130,00 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski – 500,00 zł za drużynę

Strefa szkoleniowa: