POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Licencje Polskiego Związku Judo 2022

Licencje Polskiego Związku Judo w roku 2022

Adres e-mail do korespondencji: licencje@pzjudo.pl
Numer konta bankowego - SANTANDER :
89 1090 2011 0000 0001 3384 2107
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktywacji.

Komplet dokumentów do wydania lub aktywacji licencji należy przesłać w jednej wiadomości na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedury. Usprawnia to i przyspiesza proces wydania i aktywacji licencji. Dokumenty dotyczące jednej sprawy przesyłane w kilku wiadomościach lub na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane. Automatyczne potwierdzenia przelewu ze strony banku bez informacji w tytule lub treści wiadomości dla jakiego podmiotu opłacana jest licencja nie będą rozpatrywane. Aktywacja licencji - do dwóch dni roboczych.

1. Licencja klubowa
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości.
- Aktywacja:
Przesłanie potwierdzenia przelewu (licencja + składka członkowska) licencje@pzjudo.pl
- Rejestracja klubu:
Przesłanie wymaganych dokumentów na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl
Wykaz dokumentów rejestracyjnych klubu
Ankieta klubowa
Deklaracja klubowa
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu do aktywacji.

2. Licencja trenerska 2022
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl

- wniosek w wersji elektronicznej i podpisany skan,
- skany dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia,
- zdjęcie w formacie jpg (zdjęcie portretowe, zalecenia: 500×625 pikseli; rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi; maksymalny rozmiar pliku - 250 kilobajtów,
- skan potwierdzający ostatnią kwalifikację trenerską,
- dla uprawnień trenerskich uzyskanych w roku 2014 lub latach kolejnych należy przesłać również skan dokumentu potwierdzającego poprzednio posiadaną klasę trenerską (np. trener, który zgłasza do rejestru posiadanie klasy mistrzowskiej proszony jest o przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu trenera kl-1, lub trener zgłaszający posiadanie tytułu trenera kl-1 proszony jest o przedstawienia dokumentu trenera kl-2 itd.).
- do aktywacji licencji na rok 2022 (licencja roczna) lub do końca roku 2024 (licencja na 3 lata) należy przesłać odpowiednie potwierdzenie przelewu, W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko trenera, którego licencja ma zostać aktywowana.
Aktualizacja rejestru trenerów PZ Judo, przyznania poziomu PRK judo i związanej z tym weryfikacji uprawnień uzyskanych po deregulacji zawodu trenerskiego (2013 rok). Komunikat dotyczący ewidencji i licencji trenerów PZ Judo.

Uwaga! Do aktywacji licencji trenerów, którzy przesłali komplet dokumentów w roku 2020 lub 2021 (w związku z aktualizacją rejestru), wystarczy przesłać potwierdzenie wpłaty.

3. Licencja zawodnicza
Licencje zawodnicze wydawane i aktywowane są tylko na wniosek klubu:
- przesłanie dokumentów z pieczątkami klubu,
- przesłanie dokumentów z adresu e-mail klubu, zgłoszonego w systemie PZ Judo przy rejestracji klubu,
- przesłanie prośby systemowej o aktywację licencji z panelu klubowego.
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu,
- zgoda rodziców/opiekunów na amatorskie uprawianie judo (w przypadku zawodników nieletnich),
- potwierdzenie dokonania opłaty (w formacie pdf). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona lub aktywowana licencja,
- dla nowych zawodników należy utworzyć profil w systemie PZ Judo.

4. Licencja sędziowska
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
Licencje sędziowskie wydawane są po przesłaniu przez OZ Judo kompletu dokumentów po kursie weryfikacyjnym.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, której licencja ma zostać aktywowana.

5. Licencja międzynarodowa „M”
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu zagranicznego o wypożyczenie zawodnika wraz ze wskazaniem terminu zawodów lub okresu wypożyczenia,
- zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw,
- zgoda zawodnika na zmianę barw,
- potwierdzenie wpłaty w wysokości 300 USD (w formacie pdf).

6. Wypożyczenie zawodnika – licencja „L”
Komplet dokumentów należy przesłać w jednej wiadomości na: licencje@pzjudo.pl
- wniosek klubu o wypożyczenie zawodnika (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- zgoda zawodnika na zmianę barw klubowych a w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zawodów),
- potwierdzenie wpłaty.

Regulacje dotyczące:
Zmiany barw klubowych
Wypożyczenia zawodników
Licencji sezonowej
Licencji dla zawodników zagranicznych
Znajdują się w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych:
Regulamin

Strefa szkoleniowa: