POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Uchwała 57/2022 Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 14.09.2022 w sprawie zmiany w regulaminie sportowym dotyczące startu obcokrajowców

Uchwała 57/2022
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 14.09.2022
w sprawie zmiany w regulaminie sportowym dotyczące startu obcokrajowców
Na podstawie § 28 pkt 16 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:
§1.
Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie sportowym dotyczące startu obcokrajowców
§2.
Aktualizacja regulaminu sportowego PZ Judo stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 10 członków zarządu.
W wyniku głosowania: 9 głosów za, przeciw 0 głosów, 1 wstrzymujących się
Uchwała została przyjęta.

Tekst jednolity po zmianach oraz wykaz zmian stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.