POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Założenia projektu EDUKACJA / kursy na trenera judo

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wpisami w nowej zakładce EDUKACJA, która sukcesywnie będzie aktualizowana.
Cały projekt „EDUKACJA” dotyczy edukowania trenerów, egzaminatorów, sędziów, a nawet zawodników

Kursy na trenera judo:

W związku z licznymi zapytaniami, PZ Judo informuje, że w najbliższym czasie tj. w kwietnia br. opublikowane zostaną ujednolicone dokumenty i wymagania niezbędne do zrealizowania podjętej w roku ubiegłym uchwały Zarządu w temacie kształcenia i doszkolenia kadr trenerskich.
UWAGA:
PZ Judo informuje, że w chwili obecnej nie są prowadzone żadne kursy zaakceptowane przez PZ Judo zgodnie z przyjętymi przez Związek w roku 2017 regulacjami. Wszelkie informacje, o uzyskaniu na tych kursach dyplomu trenerskiego PZ Judo i licencji trenerskiej są nieprawdziwe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w chwili obecnej prowadzone są następujące prace:
1. w dniu 10.11.2017 r. z inicjatywy Związku w W-wie doszło do spotkania z przedstawicielami AZS AWF w kwestii kształcenia kadr trenerskich judo.
2. opracowane zostały założenia projektu „EDUKACJA PZ Judo”.
3. obecnie dobiegają końca uzgodnienia w zakresie wymagań dla kandydatów na poszczególne kwalifikacje trenerskie,
4. trwają uzgodnienia dotyczące ustalenia spójnych i ujednoliconych wymagań programowych kursów na poszczególne kwalifikacje,
5. kończy się opracowanie i opublikowane zostaną jednolite dokumenty niezbędne do zgłoszenia (do PZ Judo) propozycji prowadzenia kursu zgodnego ze standardami Związku i zakończonego akceptowanym przez Związek egzaminem, dyplomem trenera i licencją trenerską.
Informujemy, że po opracowaniu wyżej wymienionych dokumentów i wymagań, zgodnie z nowymi zasadami PZ Judo przeprowadzi pilotażowy pierwszy kurs na trenera kl. III, oraz sukcesywnie uruchomi kursy pozostałe.