POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

System Sportu Młodzieżowego - dokumenty

Wszelkie sprawy dotyczące Systemu Sportu Młodzieżowego prosimy kierować na: szkolenie@pzjudo.pl

Wnioski o zmianę kategorii wiekowej muszą zostać zgłoszone do PZ Judo na 21 dni przed planowanymi zawodami, w których zawodnik ma wystartować w zmienionej kategorii wiekowej.

Prawidłowy wniosek o zmianę kategorii wiekowej musi zawierać pozytywną opinię lekarską.

(W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego,
może przenieść zawodnika, o wysokich osiągnieciach sportowych, na stałe do
bezpośrednio wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w latach kolejnych).
Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez lekarza wydającego orzeczenie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).

Wniosek o podział punktów musi zostać zgłoszony przez zainteresowany klub do 23.11 danego roku kalendarzowego, w których odbyły się zawody.
Prawidłowy wniosek musi zawierać
informacje:
• w jakich latach dany zawodnik reprezentował klub wnioskujący o podział punktów,
• jakie wyniki w zawodach systemu sportu młodzieżowego osiągał zawodnik
reprezentujący zainteresowane kluby.

Baza wyników Systemu Sportu Młodzieżowego znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
https://ssm.insp.waw.pl/

Wszelkie korekty, uwagi należy zgłosić w terminie do 7 dni od momentu ukazania się klasyfikacji z danych zawodów w SSM (szkolenie@pzjudo.pl).

Strefa szkoleniowa: