POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

KARTA IJF- wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF

Koszt licencji IJF to 70 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego.
Prosimy o wpłacanie kwoty w PLN na nr konta PZJudo : 89 1090 2011 0000 0001 3384 2107 - SANTANDER

Licencje ważne są przez okres dwóch lat kalendarzowych a nie od momentu ich wyrobienia.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PZJudo przy zamawianiu licencji, po dokonaniu wpłaty przez klub zostanie wystawiona faktura.

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJACH SZKOLENIOWYCH ORAZ ZAWODACH NA KOSZT KLUBÓW

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w akcjach szkoleniowych na koszt Klubów.

Tabela wyników testu

TEST SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ I SPECJALNEJ JUDO

Ankieta Klubowa

Deklaracja klubowa

Wykaz dokumentów rejestracyjnych klubu

Wniosek o nadanie stopnia DAN

Regulamin sportowy oraz załącznik do uchwały nr 13/2/2017 w sprawie uchwalenia przyjęcia zmian w Regulaminie Sportowym PZJudo

Strony