POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Regulamin sprzętowy KN

Informacja nt. zamówienia backnumberów (numerów startowych)

Zamówienia na backnumbery (numery startowe):

pzjudo@pzjudo.pl tel. 530 546 520

W mailu prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty za backnumber oraz podać imię i nazwisko zawodnika.

Koszt:
- realizacja do 4 tygodni - 37€,
- tryb ekspresowy - realizacja do 5 dni - 67€.

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

Opłaty KYU i DAN 2019 rok

Opłaty

KARTA IJF- wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF
Koszt licencji IJF to 57 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego. Licencje ważne są przez okres dwóch lat kalendarzowych a nie od momentu ich wyrobienia.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PZJudo przy zamawianiu licencji, po dokonaniu wpłaty przez klub zostanie wystawiona faktura.

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJACH SZKOLENIOWYCH ORAZ ZAWODACH NA KOSZT KLUBÓW

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w akcjach szkoleniowych na koszt Klubów.

Zgoda na udział w akcjach szkoleniowych w roku 2018

Tabela wyników testu

TEST SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ I SPECJALNEJ JUDO

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół sportowych

Strony