POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Judo osób niepełnosprawnych

Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych (Luboń)

Judo osób niepełnosprawnych – zaproszenie

Drodzy Trenerzy Judo, Rodzice zawodników, jeśli do waszego klubu uczęszcza zawodniczka lub zawodnik judo z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoba niesłysząca, niedosłysząca, niepełnosprawna intelektualnie lub osoba niewidoma) i jesteście zainteresowani startami, zawodami judo dla w/w osób proszę o kontakt.

Jesteś zainteresowany utworzeniem grupy dla osób niepełnosprawnych (intelektualnie , niesłyszących , niewidomych) w swoim klubie czy utworzenie nowego klubu dla osób niepełnosprawnych lecz nie wiesz:

Strony