POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w zgrupowaniu w Warszawie 18-20.12.2020 r. KN Seniorów oraz KN U23

Informację na temat udziału (potwierdzenie lub rezygnację) należy przesłać do 4.12.2020 r. do godz. 12:00 na adresy mailowe: judo-mirek@wp.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zgrupowania:

1. Aby uczestniczyć w zgrupowaniu należy w dniu przyjazdu przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania). Na zgrupowanie należy zgłosić się w dniu 18 grudnia, w godz. 16-17 z odpowiednimi dokumentami do Mikołaja Trześniewskiego (adres Hotel Partner: ul. Marywilska 16, Warszawa).

Wyniki badań proszę przesłać na: medycyna@pzjudo.pl

Badanie na koszt PZ Judo:
Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury na pzjudo@pzjudo.pl
Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej.

2. Uczestnicy dojeżdżają własnym transportem (samochód) - rozliczenie kosztów dojazdu nastąpi na podstawie ewidencji przebiegu.

3. Dokumenty do rozliczenia (rachunek/faktura za badanie) oraz ewidencję przebiegu pojazdu należy przesłać na adres e-mail: pzjudo@pzjudo.pl po zakończeniu akcji szkoleniowej nie później niż do 22 grudnia podając w treści maila numer konta bankowego, do zwrotu poniesionych kosztów.

3. Przyjazd i zakończenie akcji dla wszystkich zawodników odbywa się o wyznaczonej godzinie powołania i nie ma możliwości zmiany terminów uczestnictwa w konsultacji. Konsultacja kończy się po obiedzie w dniu 20.12 (o godz. 14:00).

4. Zawodnicy zgłaszający złe samopoczucie są niezwłocznie odsyłani do miejsca zamieszkania swoim autem w celu izolacji i leczenia.

5. Wszyscy uczestnicy stosują się do zasad bezpieczeństwa, osoby łamiące zasady będą niezwłocznie wydalane z akcji na własny koszt.

6. Program w trakcie akcji szkoleniowej:
Treningi randori:
1. 18.12.20 godz. 18.30-20.30
2. 19.12.20 godz.10.30-12.30
3. 19.12.2020 godz.16.00-18.00
4. 20.12.2020 godz.10.00-12.00

Strefa szkoleniowa: